Νικόλαος Θ. Αθανασούλης

Νικόλαος Θ. Αθανασούλης

Ο Αθανασούλης Θ. Νικόλαος είναι πτυχιούχος του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Παν. Ιωαννίνων (2006), κάτοχος διαπανεπιστημιακού Μ.Δ.Ε. στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πα.Πει. (2012) και κάτοχος διαπανεπιστημιακού Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων «Athens MBA» της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και του τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ (2017). Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στη γνωστική περιοχή του Ενεργειακού Σχεδιασμού και της Βιώσιμης Διαχείρισης Πόρων και το θέμα της Διατριβής του είναι: «Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση συστημάτων ηλεκτροκίνησης και πράσινων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ευφυών πόλεων». Κατέχει 10 ετή εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συμβουλευτικής, έχοντας συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών έργων και περιβαλλοντικών μελετών, συνεργαζόμενος με διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα, μελετητικές – συμβουλευτικές εταιρίες και κρατικούς φορείς.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις
  • D. Papaioannou, A. Gakis, N.T. Athanassoulis, A. Rigos and A.A. Mamali, “A review of urban sustainability criteria under global warming stress”, Interdisciplinary Environmental Review, 2015 Vol. 16, No.1, pp.17 – 45) DOI:10.1504/IER.2015.069405.
  • N.T. Athanassoulis, A.Tsakanikas and A.G.Kladas, “Smart cities under electric energy trends: From autonomous building directive to prosumer target”, (to be published).
  • N.T. Athanassoulis, A.G.Kladas and A.Tsakanikas “Electric traction and green technologies effect on smart cities development”, (to be published).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νικόλαος Αθανασούλης
MSc, MBA, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλέφωνο: +30 6932624985

Email: nathanas@central.ntua.gr

CV: pdf