Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Η διαχρονική παρουσία του Εργαστηρίου και ο αντίκτυπος του στην ελληνική και διεθνή ερευνητική κοινότητα

Η οικονομική και διοικητική διάσταση των σπουδών του μηχανικού.

Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε αρχικά στο επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΜΠ υπό τον τίτλο: «170 χρόνια Πολυτεχνείο: Οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα» στις 4 και 5 Μαρτίου 2009 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και συμπεριελήφθη σε μια πιο επεξεργασμένη μορφή στον 1ο τόμο

Θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων “Invent ICT”

To ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, η ΕΕΚΤ και οι ID-GC προχωρούν στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός εντατικού προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων με τίτλο “Invent ICT”.

Διοργάνωση του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Globelics από το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ

Σεμινάρια Ερμούπολης

Στο πλαίσιο των ετήσιων θερινών Σεμιναρίων της Ερμούπολης που διοργανώνει το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΒΕΟ/EΜΠ πραγματοποιεί Επιστημονικό Σεμινάριο για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Οικονομίας της Γνώσης.,κ

Τελευταία Νέα

Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΜΠ

ΕΠΙ.νοώ – Δομή Διασύνδεσης Έρευνας & Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ-ΜοΚΕ ΕΜΠ

Μονάδα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ

UNU-MERIT

Yannis Caloghirou and Luc Soete at the International UNU-MERIT Conference 2014

15th Globelics International Conference

Slavo Radosevic on the 15th International Globelics Conference in Athens, Greece

15th Globelics International Conference

Maria João Rodriguez and Yannis Caloghirou on the panel of the 15th International Globelics Conference in Athens, Greece

15th Globelics International Conference

Richard Nelson and Yannis Caloghirou with the young blood of the Laboratory of Industrial and Energy Economics in the 15th International Globelics Conference in Athens, Greece

15th Globelics International Conference

Richard Nelson with the Local Organising Committee of the 15th International Globelics Conference in Athens, Greece

15th Globelics International Conference

Yannis Caloghirou and Richard Nelson in the context of the 15th International Globelics Conference in Athens, Greece

15th Globelics International Conference

Franco Malerba on the panel of the 15th International Globelics Conference in Athens, Greece

15th Globelics International Conference

Yannis Caloghirou and Richard Nelson on the panel of the 15th International Globelics Conference in Athens, Greece


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10