Δείτε το 1ο ενημερωτικό σημείωμα (newsletter) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “Unveiling Creativity for Innovation in Europe (Cre8tv.eu), στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ.

Το Cre8tv.eu είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα όπου συμμετέχουν 11 κορυφαίοι πανεπιστημιακοί/ερευνητικοί φορείς της Ευρώπης και το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της σημασίας της δημιουργικότητας (creativity) και των “δημιουργικών”-πολιτιστικών οικονομικών κλάδων (cultural-creative industries) στην Ευρώπη και τον κόσμο.