Άρθρο από Τσακανίκα Α. & Βασιλειάδη Μ. "Επιχειρηματικές δραστηριότητες με θετικές προοπτικές" στο The Economist, 1/1/2012.

Ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, υπεύθυνος του ΙΟΒΕ και ο κ. Μιχάλης Βασιλειάδης, ερευνητής του ΙΟΒΕ, έγραψαν ένα άρθρο για την ειδική έκδοση “The Economist” της εφημερίδας “Η Καθημερινή” την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 με τίτλο “Επιχειρηματικές...

Άρθρο από Τσακανίκα Α. & Βασιλειάδη Μ. "Προς ένα νέο παραγωγικό-επιχειρηματικό σύστημα" στο The Economist, 1/1/2012

Ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, υπεύθυνος του ΙΟΒΕ και ο κ. Μιχάλης Βασιλειάδης, ερευνητής του ΙΟΒΕ, έγραψαν ένα άρθρο για την ειδική έκδοση “The Economist” της εφημερίδας “Η Καθημερινή” την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 με τίτλο “Προς ένα νέο...