Συμμετοχή στο Technology Transfer Society Conference, 2015

Ο Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου και ο Επικ. Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο του Technology Transfer Societyπου διεξήχθη στο Δουβλίνο (28-30/2015), όπου και παρουσίασαν τις ακόλουθες τρεις (3) ερευνητικές εργασίες:  1. Knowledge Intensive...