Διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις «Small Business Act»

Την Τετάρτη 10/12/2014 διεξήχθη στο ΕΜΠ συνάντηση και δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πράξη Small Business Act (SBA). Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2015 –...