Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδραση της στην Παραγωγή Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα Εντάσεως Γνώσης

Στοιχεία Έργου Έναρξη: Δεκέμβριος 2019 Λήξη: Δεκέμβριος 2022 Φορέας Ανάθεσης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ) Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου Συνεργάτες...

Νέο έργο του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και την επίδρασή τους στην παραγωγή καινοτομίας, με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ

[divider scroll_text=””] Ξεκινά στο ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου, η υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδραση της στην Παραγωγή Καινοτομίας και...

Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10