Παρουσίαση πρωτοβουλίας rescEU από τον Χρήστο Στυλιανίδη, Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, 9 Μαϊου 2019

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία ο Χρήστος Στυλιανίδης, Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, παρουσίασε την πρωτοβουλία rescEU. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει...