Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασιας

[column col=”1/4″] [message_box title=”Στοιχεία Έργου” color=”red”] Έναρξη: 2010 Λήξη: 2015 Φορέας Ανάθεσης: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας Φορέας Υλοποίησης: Ερευνητική Κοινοπραξία  ΕΒΕΟ ΕΜΠ και ΙΟΒΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Γ....

Άρθρο από Τσακανίκα Α. & Βασιλειάδη Μ. "Προς ένα νέο παραγωγικό-επιχειρηματικό σύστημα" στο The Economist, 1/1/2012

Ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, υπεύθυνος του ΙΟΒΕ και ο κ. Μιχάλης Βασιλειάδης, ερευνητής του ΙΟΒΕ, έγραψαν ένα άρθρο για την ειδική έκδοση “The Economist” της εφημερίδας “Η Καθημερινή” την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 με τίτλο “Προς ένα νέο...