Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest 2016 (Patras IQ 2016)

Η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest 2016 (Patras IQ 2016), διοργανώνεται από 15 έως 17 Απριλίου 2016, για τρίτη φορά στην Πάτρα, στο αθλητικό κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος». Η έκθεση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής...