Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, 07/02/2017

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, με τίτλο: «Δυναμικές Ικανότητες και Λειτουργική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους Δήμους». Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης της...