9ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσιάζει το 9ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της. Δείτε το 9ο Ενημερωτικό Δελτίο της ΜοΚΕ ΕΜΠ σε μορφή...