Ο Υπ. Διδάκτορας Γεώργιος Σιώκας παρουσίασε στο 12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 14 Μαΐου 2015

Ο Υπ. Διδάκτορας Γεώργιος Σιώκας του εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασε την εργασία “Η σχέση της Επιχειρηματικής Στρατηγικής και της Καινοτομικής Επίδοσης: Μια Εμπειρική Διερεύνηση σε 2000 Ελληνικές...