Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασιας

[column col=”1/4″] [message_box title=”Στοιχεία Έργου” color=”red”] Έναρξη: 2010 Λήξη: 2015 Φορέας Ανάθεσης: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας Φορέας Υλοποίησης: Ερευνητική Κοινοπραξία  ΕΒΕΟ ΕΜΠ και ΙΟΒΕ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Γ....