Το πρόγραμμα διεξαγωγής του Ανοιξιάτικου Κύκλου του 2015 του προγράμματος Future Leaders

Στόχος της Future Leaders είναι να βοηθήσει  τους νέους μεταπτυχιακούς και απόφοιτους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις...