Εκδήλωση "Scouting for venture ideas!"

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ  και το  Konrad Adenauer Stiftung της Αθήνας συνδιοργανώνουν την εκδήλωση “Scouting for good venture ideas”  την Παρασκευή 1η Απριλίου 2016 στις 5:30...