Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus “Economic POlicies for the Global transition” (EPOG+), 2020 – 2022

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ξεκινάει το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Economic POlicies for the Global transition” (EPOG+). Είναι διετούς διάρκειας και περιλαμβάνει την παροχή υποτροφιών. Εντάσσεται στην κατηγορία των Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Erasmus...

Εκδήλωση του ΙΚΥ: «Αναδυόμενες Επιστημονικές και Τεχνολογικές περιοχές: σχέσεις με τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας» // 22 Ιανουαρίου 2020

[divider scroll_text=””] Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Αναδυόμενες Επιστημονικές και Τεχνολογικές περιοχές: Σχέσεις...

Συνέδριο για την "Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στην Οικονομία της Γνώσης", Μιλάνο, 5-7 Σεπτεμβρίου 2012.

Το τελικό Συνέδριο του ερευνητικού έργου AEGIS αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του έργου και των προτάσεων πολιτικής που προκύπτουν τόσο στην ακαδημαϊκή  κοινότητα όσο και στους φορείς χάραξης πολιτικής. Το AEGIS...