Συνάντηση εργασίας για το ερευνητικό έργο “GLOBALINTO: Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s Growth and Competitiveness” // 19-20 Σεπτεμβρίου 2019

[divider scroll_text=””] Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ, στο πλαίσιο της...