Η Εκδήλωση «MATCH AND DEVELOP A STARTUP/ EXTENDED» θα διεξαχθεί από τις 13 έως 15 Φεβρουαρίου 2015

Η Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ – «ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ» συμμετέχοντας ενεργά στην εκδήλωση «Match and Develop a Startup / Extended», η οποία διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και...