Ολοκλήρωση ημερίδας «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPR) – Μια πρόκληση για την αξιοποίηση της έρευνας»

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, οργάνωσε ημερίδα με θέμα: «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (IPR) – Μια πρόκληση για την αξιοποίηση της έρευνας.» Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο...