Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδραση της στην Παραγωγή Καινοτομίας και στην Επιχειρηματικότητα Εντάσεως Γνώσης

Στοιχεία Έργου Έναρξη: Δεκέμβριος 2019 Λήξη: Δεκέμβριος 2022 Φορέας Ανάθεσης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ (ΕΒΕΟ ΕΜΠ) Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου Συνεργάτες...

Νέο έργο του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και την επίδρασή τους στην παραγωγή καινοτομίας, με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ

[divider scroll_text=””] Ξεκινά στο ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου, η υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Η Συμμετοχή της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα (1984-2018) και η Επίδραση της στην Παραγωγή Καινοτομίας και...

Διεθνές Συνέδριο "Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities in Horizon 2020"

Στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το Διεθνές Συνέδριο “Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020”. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το NET4SOCIETY (www.net4society.eu – Τhe...