Δημόσια προκήρυξη για την υλοποίηση έρευνας πεδίου σε 8 ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GLOBALINTO

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου GLOBALINTO (“Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness”) στο οποίο συμμετέχει το ΕΒΕΟ ΕΜΠ, έχει δημοσιοποιηθεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών από...

Συνάντηση εργασίας για το ερευνητικό έργο “GLOBALINTO: Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s Growth and Competitiveness” // 19-20 Σεπτεμβρίου 2019

[divider scroll_text=””] Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ, στο πλαίσιο της...