Το πρώτο βραβείο για το καλύτερο poster 2013 στο ετήσιο συνέδριο της European Wind Energy Association

Το βραβείο για το καλύτερο poster με τίτλο “Financial profitability of wind farms in Greece in times of economic crisis: A Monte Carlo analysis for the treatment of emerging uncertainties.” στη θεματική περιοχή Financing απονεμήθηκε στους Γ. Κάραλη, Δ....