Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο για τα προγράμματα επιστημονικής αριστείας (European Research Council) & κινητικότητας ερευνητών (Marie Sklodowska Curie) στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 (10:00-12:150), στην Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων στο ισόγειο στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Γενικές Πληροφορίες Το Εθνικό Κέντρο...

Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10