Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο για τα προγράμματα επιστημονικής αριστείας (European Research Council) & κινητικότητας ερευνητών (Marie Sklodowska Curie) στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 (10:00-12:150), στην Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων στο ισόγειο στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Γενικές Πληροφορίες Το Εθνικό Κέντρο...