Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στην συνάντηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Cre8tv.eu

To Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) πραγματοποίησε τις ακόλουθες τρείς παρουσιάσεις στη συνάντηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Cre8tv.eu του FP7 που διερευνά το θέμα “Unveiling Creativity for Innovation in Europe”. Η...