"Δείκτες Επιχειρηματικότητας, Δικτύωσης και Ανταγωνιστικότητας", 2014-2015, Φορέας Ανάθεσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

[column col=”1/4″] [message_box title=”Στοιχεία Έργου” color=”red”] Έναρξη: Νοέμβριος 2014 Λήξη: Σεπτέμβριος 2015 Φορέας Ανάθεσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας...