Άρθρο με τίτλο "Σε αγώνα επιβίωσης οι επιχειρήσεις" στο Βήμα της Κυριακής (24/12/2011) από Γ. Καλογήρου, Α. Τσακανίκας

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου και ο Επίκουρος Καθηγητής έγραψαν ένα άρθρο στο Βήμα της Κυριακής στις 24/11/2011 με τίτλο “Σε αγώνα επιβίωσης οι...