Εργασία για όλους ή μαζική ανεργία; Ο ρόλος της πληροφορικής στην τεχνολογική αλλαγή στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου και ο Επ. καθηγητής του πανεπιστημίου Πελοποννήσου Βασίλης Πεσμαζόγλου επιμελήθηκαν το βιβλίο των Luc Soete και Chris Freeman, “Εργασία για όλους ή μαζική ανεργία; Ο ρόλος της πληροφορικής στην τεχνολογική αλλαγή στο κατώφλι του...