Συμμετοχή ΜοΚΕ ΕΜΠ στο Διεθνές Συνέδριο IEEE BIBE 2013

Η ΜοΚΕ ΕΜΠ συμμετέχει ενεργά στο διεθνές συνέδριο “13th IEEE International Conference on BioInformatics & BioEngineering (IEEE BIBE 2013)” το οποίο διεξάγεται στις 10-13 Νοεμβρίου στα Χανιά. Σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του IEEE BIBE 2013...