Τα μέλη του ΕΒΕΟ παρουσίασαν 3 εργασίες στο 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ΕΒΕΟ, εκπροσωπήθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 4 έως 6 Ιουνίου 2015 από το Διδάκτωρ Ευάγγελο Σιώκα και τον Υποψήφιο Διδάκτορα Γεώργιο Σιώκα. Συνολικά...