Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και το ΕΠΙνοώ το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα βασικά βήματα για την εμπορική αξιοποίηση μιας ιδέας» στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού ECOTROPHELIA του ΣΕΒΤ

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας και τη Θερμοκοιτίδα ΕΠΙνοώ του ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τα βασικά βήματα για την εμπορική αξιοποίηση μιας ιδέας» στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού...