Πρακτική Άσκηση στο ΙΟΒΕ

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διαθέτει δύο (2) θέσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ένα μεγάλο μέρος από τα μαθήματα οικονομικής και διοικητικής...

Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10