Πρακτική Άσκηση στο ΙΟΒΕ

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διαθέτει δύο (2) θέσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ένα μεγάλο μέρος από τα μαθήματα οικονομικής και διοικητικής...