Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Την Πέμπτη και την Παρασκευή  11 και 12 Φεβρουαρίου 2016, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η ανάλυση...

Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η ανάλυση μιας συγκεκριμένης μεγάλης ή μεσαίας...

Ολοκλήρωση επιχειρηματικού παιγνίου και απονομή βραβείων στο μάθημα "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Τη Δευτέρα 22/12/2014 ολοκληρώθηκε το επιχειρηματικό παίγνιο (business game) στο οποίο πήραν μέρος 9 τετραμελείς ομάδες φοιτητών του μαθήματος “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων” και το οποίο διεξήχθη κατά τη διάρκεια 6 ακαδημαϊκών ωρών από τις...