Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του 9ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού...

Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Την Πέμπτη και την Παρασκευή  11 και 12 Φεβρουαρίου 2016, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η ανάλυση...

Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του 9ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου...

Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η ανάλυση μιας συγκεκριμένης μεγάλης ή μεσαίας...

Παρουσιάσεις εργασιών μαθήματος «Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς»

Την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς» του 6ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο των εργασιών ήταν ο σχεδιασμός ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing...