Υποβολή περιλήψεων για το 13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

To ετήσιο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποτελεί πλέον ένα σημαντικό forum νέων ερευνητών στις γνωστικές περιοχές της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το φετινό ΦΣΔΕΤ με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας»...