Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση "Entrepreneurship Challenge" από την Chemecon και το ΕΠΙ.νοώ

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2016, η ανεξάρτητη και εθελοντική οργάνωση των φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Chemecon, με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και του ΚΕΜΕΛ, Κέντρο Εθελοντών...