Διάκριση για τα μέλη του εργαστηρίου στο Θωμαΐδειο Βραβείο 2014

Τα μέλη του εργαστηρίου διακρήθηκαν με τη βράβευση στο Θωµαϊδειο Βραβείο με τίτλο “Θωµαϊδειο Βραβείο για τη Βράβευση των δηµοσιεύσεων” των επιστηµονικών εργασιών έτους 2013. Τα μέλη διακρίθηκαν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: α. Σε επιστηµονικά περιοδικά...