Μαρία Μανδαράκα

[column col=”2/3″] Η Μαρία Μανδαράκα είναι τέως Αναπλ. Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Στη διάρκεια της μακράς θητείας της στο ΕΜΠ (1973- σήμερα), σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό της έργο, σε προ- και μετα-πτυχιακό επίπεδο, στις γνωστικές περιοχές της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, της ανάλυσης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, της προσομοίωσης επιχειρηματικών αποφάσεων και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, και της οργάνωσης και διαχείρισης παραγωγικών συστημάτων με έμφαση στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η ερευνητική της δραστηριότητα εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και επικεντρώνεται στις βασικές αρχές και τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών και στις μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών, ανθρώπινων, τεχνολογικών και φυσικών πόρων, στο πλαίσιο των περιορισμών του σύγχρονου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε ως βασικός ερευνητής ή συντονιστής, εντάσσονται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Ανάλυση και αξιολόγηση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο και διερεύνηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων, μέτρηση και ανάλυση βιομηχανικής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας (βιομηχανικοί κλάδοι και επιχειρήσεις), τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες στη βιομηχανία και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης, ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανικής δραστηριότητας και επιχειρησιακές στρατηγικές.

[tab_item title=”Δημοσιεύσεις”]

[toggle_box]

[toggle_item title=”Περιοδικά” active=”false”]

[list type=”bullet”]

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
  • G. Cosmetatos, A. Kokosis, D. Lipovatz – Kremezi, M. Mandaraka: “Labour productivity: is there such a measure? “, OMEGA, Vol. 16, No 1, pp.11-16, 1988.
  • M. Mandaraka, P. Sapountzaki: “The district of Eleonas, a “black hole” in the heart of the Greek capital: Visible and invisible factors and actors shaping the past, present and future profile of a degraded industrial urban district”, Bulletin de PRELUDE (Programme of Research and Liaison between Universities for Development), Νο 31-33, pp.25-40, 1996.
  • D. Lipovatz-Kremezi, M. Mandaraka, Al. Mourelatos: “ Multivariate Analysis for the Assessment of Factors Affecting Industrial Competitiveness – The case of the Greek Food and Beverage Industries”, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol. 16, Issue 2, pp. 85-98, 2000.
  • D. Diakoulaki, K. Liaskas, M. Mandaraka and G. Mavrotas: “Decomposition of Industrial CO2 Emissions – The Case of European Union”, Energy Economics, Vol. 22, 4, pp. 383-394, 2000.
  • Kormentza Irene, Maria Mandaraka: “Greece faces up to the EU packaging regulation- Businesses reveal their plans to meet the new legislative environment”, Environmental Management and Health, Vol. 11, 1, pp. 7-19, 2000.
  • Mandaraka M., Makrinou K. and Assimakopoulos D.: “Self-Evaluating and Benchmarking Environmental Performance of Businesses: A Web-Based Approach”, Global Nest – the International Journal, Vol. 6, No 1, pp. 95-103, March 2004.
  • Diakoulaki D., M. Mandaraka: “Decomposition Analysis for Assessing the Progress in decoupling Industrial Growth from CO2 Emissions in the EU Manufacturing Sector”, Energy Economics, Vol. 29, Issue 4, pp. 636-664, July 2007.
Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά
 • Lipovatz- Kremezi D., Mandaraka M.: “Total Productivity Measurement based on Production Cost”, TECHNIKA CHRONIKA, Vol. 2, pp. 5-26, 1989.
 • Lipovatz- Kremezi D., Mandaraka M.: “Development of a Model for the Analysis of Labour Productivity”, TECHNIKA CHRONIKA, Vol. 4, pp. 7-31, 1990.
 • Μ. Mandaraka, Ir. Kormentza and St.Perikenti: “Adaptation of Greek manufacturing to the new legislative framework for packaging and packaging waste management –useful findings of an empirical survey”, Plant Management, Vol. 151, pp. 76-80, 1998.

[/list] [/toggle_item]

[toggle_item title=” Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι” active=”false”]

[list type=”bullet”]

Βιβλία
  • Koumoutsos N., Lipovatz- Kremezi D., Mandaraka M., :”Economics of Chemical Processes”, NTUA Editions, 1979.
  • Mandaraka M., “Greek Chemical Industry: an Economic Presentation”, NTUA Editions, 1982.
  • Mandaraka M., Lipovatz-Kremezi D.: “Measurement and Analysis of Industrial Productivity”, SYMMETRIA Editions, 1995.
  • Lipovatz-Kremezi D., Mandaraka M.: “Industrial Investment Cost Estimation and Investments Assessment”, NTUA Editions, 1985 and 1989.
  • Lipovatz-Kremezi D., Mandaraka M.: “Economic Analysis of Industrial Systems”, NTUA Editions, 1989.
  • Mandaraka M.: “Principles of Enterprises’ Organization and Management”, NTUA Editions, 1991 and 1993.
  • Mandaraka M., “Investment Cost Estimation” (Chapter 7) and “Production cost Estimation” (Chapter 8) for the Under Graduate course: “Economic Analysis of Industrial Decisions” (with L. Papayannakis), NTUA editions, 2007.
Συλλογικοί Τόμοι
  • Lipovatz- Kremezi D., Mandaraka M., Papayannakis L., “Manufacturing in an Urban Environment- the case of Eleonas of Athens”, in “Sciences and Environment at the End of the Century: Problems and Prospects”, Alternative Editions/ Ecological Thinking 9, pp. 314-324, 1994.
  • Legal Maria and M. Mandaraka, “Implementation of a Performance Measurement Framework in Greek Manufacturing: an Empirical Research”, in “Managing in Uncertainty: Theory and Practice”, (C. Zopounidis and P. Pardalos editors), εκδόσεις Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998.
  • Reklitis Panayiotis, M. Mandaraka, A. Mourelatos and L. Papagiannakis, “Application of Multivariate Techniques to Assess the Relationship between Organizational Culture and Innovation Process”, in “Managing in Uncertainty: Theory and Practice”, (C. Zopounidis and P. Pardalos editors), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998.
  • Mandaraka Maria, P. Reklitis and P. Trivellas, “Assessment of External Environment and Competitive Strategy Impact on Enterprises’ Innovative Behaviour – a Case Study in the Greek Manufacturing Industry”, in “Entrepreneurship and Innovation Policies in the European periphery: a research agenda” (Bakouros Yannis, P.D. Skayannis and Y.A. Stamboulis editors), University of Thessaly Press, Volos, 2001.
Εκπαιδευτικό Υλικό
 • M. Mandaraka: “Environmental Management Systems and Tools”, teaching material uploaded to the post graduate relevant course site: environ.chemeng.ntua,gr/mscsupport/
 • M. Mandaraka: “Environmental Management Tools”, teaching material (in English) for the relevant courses of the MSc Programme in Environmental Management, Engineering and Technology, Mansoura University – Egypt, 2006. (the material is uploaded to the Site of the MSc Programme).

[/list] [/toggle_item][/toggle_box] [/tab_item]

[tab_item title=”Συνέδρια”]

[toggle_box]

[toggle_item title=”Διεθνή” active=”false”]

[list type=”bullet”]

Δημοσιεύσεις
  • El. Agrapidou, M. Mandaraka, D. Economidis, “Development of a Model for the Planning of an Industrial Enterprise based on the Productivity – Economic Performance Relationships”, 3rd International Conference on “Industrial Engineering – Efficiency and Integration for the Business Enterprise”, Tours- France 1991, Francois Rabelais University – Tours 1991.
  • D. Lipovatz-Kremezi, M. Mandaraka, L. Papayannakis, “Methodology for the Estimation of Labour Demand by Qualifications at a Regional Level”, 3rd Euro-Japan Conference on “New Frontiers for Regional Economies”, Sunderland 1994, Black Cat Publications – Sunderland, 1996.
  • M. Mandaraka, A. Mourelatos, L. Papayannakis, P. Reklitis, “Application of Multivariate Techniques to assess the Relationship between Organisational Culture and Innovation Process”, AEDEM (European Association of Management and Business Economics) VI International Conference on “Managing in Uncertainty”, Chania – Crete, 15-17 September 1997, Edited by Technical University of Crete and University of Virgo (Spain).
  • Maria Legal and M. Mandaraka, “Implementation of a Performance Measurement Framework in Greek Manufacturing: an Empirical Research”, AEDEM (European Association of Management and Business Economics) VI International Conference on “Managing in Uncertainty”, Chania – Crete, 15-17 September 1997, Edited by Technical University of Crete and University of Virgo (Spain).
  • D. Lipovatz-Kremezi, M. Mandaraka, P. Reklitis, P. Ioannidis, “Impact of Entrepreunerial Capacities and Processes on Internal Performance of Greek Enterprises”, TSER Conference on “the Economics of Science and Technology: Micro-foundations and Policy”, University of Urbino – Italy, 5-6 / 6/ 1998. (CD-ROM)
  • M. Mandaraka and P. Sapountzaki, “Divergencies and Conflicts Between Sustainability Aspects Of a Plan for Restructuring a Degraded Central Area Of Athens – The Potential Role Of Academic Researchers and Planners”, International Symposium on “Urban and Social Sustainable Co-Development: Higher Education and Research Responsibilities», Hochiminch City, Vietnam, 9-12 Mars 1999.
  • M. Mandaraka, Ir. Kormentza and St. Perikenti: “Greek Manufacturing facing Packaging and Packaging Waste Management Legislation – Trends and Attitudes”, Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Samos – Greece, 30 August-2 September 1999.
  • M. Mandaraka, P. Reklitis and P. Trivellas: “Assessment of External Environment and Competitive Strategy Impact on Enterprises’ Innovative Behaviour – a Case Study in the Greek Manufacturing Industry”, Conference on “Entrepreneurship and Innovation Policies in the European periphery: a research agenda”, Βόλος, 26-27 Μαϊου 2000.
  • M. Mandaraka, H. Tsiboukakis: “Motives and Prerequisites for the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) in Greek Manufacturing”, 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Syros – Greece, 3-6 September 2001.
  • M. Mandaraka, K. Makrinou and D. Assimakopoulos: “Self-Evaluating and Benchmarking Environmental Performance of Businesses: A Web-Based Approach”, 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos – Greece, 8-10 September 2003.
  • M. Kornoutou and M. Mandaraka: “Contents and Structure of Corporate Social Responsibility Reports Published in Greece”, 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2007), Kos Island – Greece, 5-7 September 2007.
Ανακοινώσεις
 • Mandaraka Μ., L. Papayannakis, P. Reklitis, P. Trivellas: “Organizational Structure and Innovative Behaviour of Greek Industry”, ALPs III Euroconference on “Innovation, Sustainable Endogenous Growth and Virtual Education”, ENIMM- Universite Libre de Bruxelles, Charleroi- Belgium, 29 /9 – 1 /10/ 1997.
 • Ioannidis P., M. Mandaraka, L. Papayannakis, P. Reklitis: “Organizational Innovations and their Impact on Firm’s Innovative Performance: the Case of the Greek Industry”, TSER Conference on “Innovation, Competition and Employment”, Chania – Crete, 21-22 /8/1998.
 • Mandaraka M. and P. Sapountzaki: “A Multi-dimentional and Multi-scale Consideration of Sustainability in a Degrated Central Area of Athens”, International Conference on Sustainable Development and Spatial Planning in the European Territory”, Athens – Greece, 13-16 May 1999.
 • Mandaraka Maria: “Articulation des connaissances scientifiques et de la technologie aux techniques et expertise traditionelles locales dans une ile grecque”, Seminaire international sur “Patrimoine culturel et co-developpement durable en Mediterranee occidentale”, Tunis – Tunisie, 23-27 Mai 2000.
 • A. Makrinou, M. Mandaraka, A. Makhlouf and D. Assimakopoulos: “Environmental Benchmarking as a Tool for Rational Use of Energy and Water resources by Small and Medium Enterprises in the Mediterranean Region”, 3rd International Conference on Upgrading Environmental Performance: “Water and Energy Savings in the Enterprises, Tunis- Tunisia, 7-8 December 2006.

[/list][/toggle_item]

[toggle_item title=”Ελληνικά” active=”false”]

[list type=”bullet”]

 • M. Mandaraka, K. Karalis, S. Kambouropoulos, “Methodology for the Regional Location of industry – Case study: Chania-Crete”, Proceedings of the 2nd Conference on Manufacturing, Technical Chamber of Greece, Athens , 1989, Technical Chamber of Greece Editions.
 • M. Mandaraka, “Factors affecting labour productivity”, Proceedings of the 2nd Conference on Manufacturing, Technical Chamber of Greece, Athens , 1989, Technical Chamber of Greece Editions.
 • Μ. Mandaraka, “Requirements for the Realization of the proposed interventions”, Conference: Restructuring of Eleonas Area”, NTUA, Athens 1993, NTUA edition.
 • D. Lipovatz-Kremezi, M. Mandaraka, “Productivity Measurement at Manufacturing Sectors Level”, Conference: “Productivity Measurement”, ΕLΚΕPΑ, Thessaloniki 1994, ΕLΚΕPΑ editions.
 • M. Mandaraka, D. Lipovatz-Kremezi: “Technological evolution and its impact on employment” Conference: “Technological Policy and Labour Market”, ΤΕΙ Athens 1995, edition of the Institute of Technological Education 1996.
 • Μ.Mandaraka: “The Legislative Framework for the Manufacturing activity at Eleonas of Attica”, Conference: Small and Medium Sized Enterprises in the City”, NTUA, Athens 1996, Edition of the Athens Chamber of Small and Medium Sized Industries.
 • M. Mandaraka, K. Fitsios, “Study for the Introduction of New Organization and Management Systems in Greek Manufacturing”, Proceedings of the 6th Conference of Hellenic Management Association (EEDE) on Globalization: Challenge and Chance for the Greek Enterprise”, Athens, 1996, EEDE Editions.
 • Y. Caloghirou, P. Lambrakis, M. Mandaraka, P. Trivellas, “The Purchasing Behaviour of Greek Enterprises: the Case of Pumps Purchase”, 11th National Conference of Operational Research: Resources and Systems Management for Sustainable Development”, Hellenic Society of Operational Research, Athens 1997, Edition HSOR 1998.
 • M. Mandaraka, El. Savaidou, “Life Cycle Analysis of Greek Olive Oil”, 3rd Greek Conference of Chemical Engineering, Athens, 31/5 –2/6 2001, NTUA editions.
 • M. Mandaraka, Κ. Georgakopoulos, “Environmental Management Systems in Greek Organizations: Driving Forces and Essential Benefits”, 3rd Conference: Greek Manufacturing towards the Economie of Knowledge, Technical Chamber of Greece, Athens, 3-5 July 2006.
 • D. Diakoulaki, Μ. Mandaraka, Ν.Galiatsos, “The Contribution of Greek Manufacturing in the Kyoto Protocol Environmental Obligations”, 3rd Conference: Greek Manufacturing towards the Economy of Knowledge, Technical Chamber of Greece, Athens, 3-5 July 2006.
 • M. Mandaraka, A. Syrigou, “Feasibility Analysis of a Biodiesel Production Unit in Greece”, 6th Hellenic conference of Chemical Engineering, Athens, 31 May – 2 June 2007.

[/list] [/toggle_item] [/toggle_box] [/tab_item]

[/column]

[column col=”1/3″]

[message_box title=”Στοιχεία Επικοινωνίας” color=”blue”]

Μαρία Μανδαράκα
Τ. Αναπλ. Καθηγήτρια

 

 

Email: mandar@chemeng.ntua.gr
[/message_box] [/column]