Κωνσταντίνος Φλώριος

[column col=”2/3″]

O Κώστας Φλώριος είναι Χημικός Μηχανικός από το ΕΜΠ και έχει Μάστερ στην Υπολογιστική Μηχανική (ΕΜΠ). Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα σχετικό με μοντέλα και μεθόδους πολυκριτηριακής συνδυαστικής βελτιστοποίησης στην επιχειρησιακή έρευνα, τον ενεργειακό σχεδιασμό και την οικονομετρία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την πολυκριτηριακή συνδυαστική βελτιστοποίηση, τον μικτό ακέραιο προγραμματισμό και την οικονομετρία. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει συν-επιβλέψει διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών του ΕΜΠ. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου από το ΕΜΠ (2010), την περίοδο (2012-2015), διετέλεσε Μεταδιδάκτορας στο τμήμα ΔΕΟΣ του ΟΠΑ (περίοδος 2012-2013) στον τομέα της Οικονομετρίας και επίσης διετέλεσε Μεταδιδάκτορας στο τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ (περίοδος 2014-2015) στον τομέα της Στατιστικής.

[tab_item title=”Έργα”]

[toggle_box]

[toggle_item title=”Ελληνικά” active=”false”]

[list type=”bullet”]

 • “Composite Likelihood inference in dynamic latent variable models for longitudinal multidimensional contingency tables”, AUEB Research Center, ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ. Έναρξη: Φεβρ. 2014. Λήξη: Ιούλ. 2015. Προυπολογισμός: 100,000 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Βασδέκης, Αναπλ. Καθ. ΟΠΑ.
 • “Exact computation of censored least absolute deviations estimation”, AUEB Research Center, Πρόγραμμα ενίσχυσης Έρευνας 2012-2013 ‘ΔΡΑΣΗ-ΙΙ. Ενίσχυση Μετα-διδακτορικών Ερευνητών για την προώθηση της Έρευνας’. Έναρξη: Δεκ. 2012. Λήξη: Δεκ. 2013. Προυπολογισμός: 10,000 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπίλιας, Αναπλ. Καθ. ΟΠΑ.
 • “Ανάπτυξη πολυκριτηριακών εξελικτικών αλγορίθμων για προβλήματα πολυκριτηριακής συνδυαστικής βελτιστοποίησης και σύγκριση με τον πολυκριτηριακό μαθηματικό προγραμματισμό”, Συγκλητική Επιτροπή Βασικής Έρευνας ΕΜΠ, Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Βασικής Έρευνας ‘Λεύκιππος’. Έναρξη: 1.1.2006. Λήξη: 31.12.2007. Προϋπολογισμός: 14,600 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Μαυρωτάς, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ.

[/list] [/toggle_item] [/toggle_box] [/tab_item] [tab_item title=”Δημοσιεύσεις”] [toggle_box]

[toggle_item title=”Περιοδικά” active=”false”] [list type=”bullet”]

 • K. Florios, S. Skouras (2008) “Εxact computation of max weighted score estimators.” Journal of Econometrics 146 86-91. (Ιmpact Factor 2013: 1.533)
 • G. Mavrotas, D. Diakoulaki, K. Florios, P. Georgiou (2008) “A mathematical programming framework for energy planning in services’ sector buildings under uncertainty in load demand: The case of a hospital in Athens.” Energy Policy 36 2415-2429. (Ιmpact Factor 2013: 2.696)
 • G. Mavrotas, J. Figueira, K. Florios (2009) “Solving the bi-objective multi-dimensional knapsack problem exploiting the concept of core.” Applied Mathematics and Computation 215 2502-2514. (Ιmpact Factor 2013: 1.600)
 • K. Florios, G. Mavrotas, D. Diakoulaki (2010) “Solving multiobjective, multiconstraint knapsack problems using mathematical programming and evolutionary algorithms.” European Journal of Operational Research 203 14-21. (Ιmpact Factor 2013: 1.843)
 • Mavrotas, K. Florios, D. Vlachou (2010) “Energy planning of a hospital using mathematical programming and monte carlo simulation for dealing with uncertainty in the economic parameters.” Energy Conversion and Management 51 722-731. (Ιmpact Factor 2013: 3.590)
 • Mavrotas, K. Florios (2013) “An improved version of the augmented ε-constraint method (AUGMECON2) for finding the exact pareto set in multi-objective integer programming problems.” Applied Mathematics and Computation 219 9652-9669. (Ιmpact Factor 2013: 1.600)
 • K. Florios, G. Mavrotas (2014) “Generation of the exact Pareto set in multi-objective traveling salesman and set covering problems.” Applied Mathematics and Computation 237 1-19. (Ιmpact Factor 2013: 1.600)
 • Y. Bilias, K. Florios, S. Skouras “Exact computation of censored least absolute deviations estimator.” (Journal of Econometrics) (Revise and Resubmit)
 • K. Florios, I. Moustaki, D. Rizopoulos, V.G.S. Vasdekis “A modified weighted pairwise likelihood estimator for a class of random effects models.” (Metron) (Revise and Resubmit)

[/list] [/toggle_item] [toggle_item title=”Κώδικες σε βιβλιοθήκες εμπορικοπύ λογισμικού” active=”false”] [list type=”bullet”]

[/list] [/toggle_item] [toggle_item title=”Τεχνικές Εκθέσεις” active=”false”] [list type=”bullet”]

 • K. Florios, S. Skouras (2007) “A note on exact computation of max weighted score estimators by mixed integer programming.” (download SSRN report).
 • Y. Bilias, K. Florios, S. Skouras (2013) “Exact computation of censored least absolute deviations estimators.” (download SSRN report).

[/list] [/toggle_item] [/toggle_box] [/tab_item] [tab_item title=”Συνέδρια”]

[toggle_box]

[toggle_item title=”Διεθνή” active=”false”]

[list type=”bullet”]

 • Mavrotas, J. Figueira, K. Florios “Generalizing the core concept for multi-objective multi-dimensional knapsack problems and comparison to evolutionary algorithms”, 79th Meeting of the European Working Group Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA79), The Association of European Operational Research Societies, 3-5 April 2014, Athens, Greece.
 • K. Florios, G. Mavrotas “Application of the maximum score maximum profit estimator to stocks of the banking sector in the Athens Stock Exchange”, 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics (GRACM7), Greek Association of Computational Mechanics, 30 June – 2 July 2011, Athens, Greece.
 • G. Mavrotas, J. Figueira, K. Florios “Solving bi-objective multidimensional knapsack problems exploiting the concept of core”, 67th Meeting of the European Working Group Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA67), The Association of European Operational Research Societies, 3-5 April 2008, Rovaniemi, Finland.
 • Florios, G. Mavrotas, D. Diakoulaki “Solving bi and tri criteria knapsack instances using mathematical programming and evolutionary algorithms: Results and analysis”, 66th meeting of the EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding (MCDA66), October 18-20, 2007, Marrakech, Morocco. (full paper accepted for oral presentation).
 • G. Mavrotas, D. Diakoulaki, P. Georgiou, K. Florios “Energy planning in buildings under demand uncertainty using Multi-Objective programming and the minimax regret criterion: An implementation in GAMS”, 22nd European Conference on Operational Research (EURO XXII), The Association of European Operational Research Societies, July 8-11 2007, Prague, Czech Republic.
 • G. Mavrotas, K. Florios, P. Georgiou, D. Diakoulaki “A MOMILP model for hospitals energy rehabilitation handling uncertainty in load profiles”, 19th Mini-EURO Conference, Operations Research Models and Methods in the Energy Sector (ORMMES), The Association of European Operational Research Societies, September 6-8 2006, Coimbra, Portugal.
 • G. Mavrotas, K. Florios, P. Georgiou, “Energy planning in buidings under uncertainty in fuel costs: The case of a hospital in Greece”, 16th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE16), European Federation of Chemical Engineering (EFCE), July 9-13, 2006, Garmisch-Partenkirchen, Germany (download, 2nd .pdf file from top, id: 1095.pdf).
 • K. Florios, G. Mavrotas “Urban solid waste collection in peak demand periods via the simulated annealing method”, 2nd International Conference and Exhibition organized by the Hellenic Solid Waste Management Association, Hellenic Solid Waste Management Association (HSWMA), February 3-4, 2006, Athens, Greece.
 • K. Florios, C. Kiranoudis, G. Mavrotas “Heuristics for urban solid waste collection”, 5th International Exhibition and Conference on Environmental Technology (HELECO’05), Technical Chamber of Greece, Exhibition Centre HELEXPO, February 3-6, 2005, Marousi, Athens, Greece (in english, 6th .pdf file from top).

[/list]

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Ελληνικά” active=”false”]

[list type=”bullet”]

 • Florios, G. Mavrotas “Generation of the exact Pareto set in multi-objective traveling salesman and set covering problems”, 24th Conference of the Hellenic Operational Research Society, 26-28 September 2013, Athens, Greece (in English).
 • K. Florios, S. Skouras, Y.Bilias “Computation of censored least absolute deviations estimators by mixed integer programming”, 9th Hellenic Chemical Engineering Conference, May 23-25 2013, Athens, Greece (in English).
 • G. Mavrotas, K. Florios “Finding the exact Pareto set in multiple objective integer programming problems using an improved version of the epsilon constraint method”, 23rd Conference of the Hellenic Operational Research Society, 12-14 September 2012, Athens, Greece (in English).
 • K. Florios, G. Mavrotas, D.Diakoulaki “SMS-UTA: Semiparametric maximum score – utilité additive”, 20th Conference of the Hellenic Operational Research Society, 19-21 June 2008, Spetses, Greece.
 • Ε. Κουτουλάκος, Κ. Φλώριος “Ανάπτυξη και εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων στη βελτιστοποίηση πολυμεταβλητών μαθηματικών συναρτήσεων”, 5ο Π.Ε.Σ.Χ.Μ., Θεσσαλονίκη, Μάιος 2005.
 • Κ. Φλώριος, Χ. Κυρανούδης “Πράσινη Αντίστροφη Εφοδιαστική Διαχείριση. Το πρόβλημα της συλλογής οικιακών απορριμμάτων”, 4ο Π.Ε.Σ.Χ.Μ., Πάτρα, Μάιος 2003.
 • Κ. Φλώριος, Γ. Μαυρωτάς, Δ. Διακουλάκη “Πρόβλεψη διεθνών τιμών καυσίμων και άλλων εμπορευμάτων με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Σύγκριση με παραδοσιακές στατιστικές τεχνικές”, 3ο Π.Ε.Σ.Χ.Μ., Αθήνα, Ιούνιος 2001.

[/list] [/toggle_item] [/toggle_box] [/tab_item] [tab_item title=”Σεμινάρια/Ημερίδες”] [list type=”bullet”]

Καλοκαιρινά Σχολεία

 • Florios, S. Skouras “A note on exact computation of max weighted score estimators by mixed integer programming”, 6th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE2007), Athens University of Economics and Business, July 9-12 2007, Naxos, Greece (download).
 • Y. Bilias, K. Florios, S. Skouras “Computation of censored least absolute deviations estimators by mixed integer programming”, 12th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE2013), AUEB, July 14-18 2013, Naxos, Greece.
 • Y. Bilias, K. Florios, S. Skouras “Exact computation of the maximum score estimator in the ordered response model by mixed integer programming”, 13th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE2014), AUEB, July 13-17 2014, Milos, Greece.

Ομιλίες σε άλλα Πανεπιστήμια

 • K. Florios, S. Skouras “Computation of maximum score type estimators by mixed integer programming.” PhD Seminar Series, Department of International and European Economic Studies, Athens University of Economics and Business, April 18, 2007, Athens (download).

[/list] [/tab_item]

[/column]

[column col=”1/3″]

[message_box title=”Στοιχεία Επικοινωνίας” color=”blue”]

Κωνσταντίνος Φλώριος

ΧΜ, MSc, PhD

Τηλ.: +30 210 7723283
Email: cflorios@central.ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf

Full CV (in english): pdf

[/message_box] [/column]