Δήμητρα Κοπίδου

[column col=”2/3″]

Η Δήμητρα Κοπίδου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και υποψήφια διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Πολιτικής. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής της είναι «Διερεύνηση και Πρόβλεψη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων και Κοινωνικών Επιπτώσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας». Είναι υπότροφος του Προγράμματος Αριστείας ΙΚΥ – Siemens για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

[tab_item title=”Δημοσιεύσεις”] [toggle_box] [toggle_item title=”Επιστημονικά Συνέδρια με κριτές” active=”false”] [list type=”bullet”]

 • D. Kopidou, A. Tsakanikas, D. Diakoulaki. Common trends and drivers of CO2 emissions and employment: a decomposition analysis in the industrial sector of selected European Union countries, Journal of Cleaner Production, 112 (2016), pp. 4159 – 4172, doi:10.1016/j.jclepro.2015.06.079
 • M. Karmellos, D. Kopidou, D. Diakoulaki. A Decomposition Analysis of the Driving Factors of CO2 Emissions from the Power Sector in the European Union countries, Energy, (2016). (article in press)

[/list] [/toggle_item] [/toggle_box] [/tab_item]

[tab_item title=”Έργα”]

[toggle_box]

[toggle_item title=”Ελληνικά” active=”false”]

[list type=”bullet”]

 • Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας, Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Καλογήρου, ΕΛΚΕ ΕΜΠ

[/list] [/toggle_item] [/toggle_box] [/tab_item]

[tab_item title=”Συνέδρια”]

[toggle_box]

[toggle_item title=”Διεθνή” active=”false”]

[list type=”bullet”]

 • Δ. Κοπίδου, Δ. Διακουλάκη, “The role of technological changes, international trade and consumption behavior in CO2 emissions from industry: A case study of the Southern Europe countries”, Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference: Accelerating Transitions to Equitable and Sustainable Societies, 1-4/11/2015, Σίτζες, Βαρκελώνη, Ισπανία – Παρουσίαση
 • Δ. Κοπίδου, Δ. Διακουλάκη, Α. Τσακανίκας, “Exploring industry dynamics and their environmental and social implications in selected European countries”, 27th Annual EAEPE Conference 2015, A new Role for the Financial System, 17-19/09/2015, Γένοβα, Ιταλία – Παρουσίαση
 • Δ. Κοπίδου, Δ. Διακουλάκη, “The driving forces of a green and inclusive growth: Decomposition Analysis of carbon emissions and employment in EU-27 countries before and during the economic crisis”, 53rd Meeting of the EWGCFM and 2nd International Conference of the RCEM, 22-24/05/2014, Χανιά, Κρήτη – Παρουσίαση

[/list]

[/toggle_item]

[toggle_item title=”Ελληνικά” active=”false”]

[list type=”bullet”]

 • Δ. Κοπίδου, Ε. Στεφανίδης, Δ. Διακουλάκη, «Ο ρόλος των διαρθρωτικών και τεχνολογικών μεταβολών και του διεθνούς εμπορίου στις εκπομπές CO2 και στην απασχόληση: Εφαρμογή στην Ελληνική βιομηχανία», 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής «Σύγχρονες Τάσεις στη Χημική Μηχανική – Προκλήσεις και Προοπτικές», Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 4-6/06/2015, Πάτρα – Πόστερ
 • Δ. Διακουλάκη, Δ. Κοπίδου, «Ερμηνευτικοί παράγοντες της μεταβολής των εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν και μετά την οικονομική κρίση», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιματική Αλλαγή», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 26-27/03/2014, Βόλος – Παρουσίαση
 • Δ. Κοπίδου, Α. Μερτζάνη, Δ. Διακουλάκη, «Επιπτώσεις Διαρθρωτικών και Τεχνολογικών Μεταβολών στις Εκπομπές CO2 και στην Απασχόληση: Εφαρμογή στις χώρες της ΕΕ», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 23-25/05/2013, Αθήνα – Παρουσίαση
 • Ν. Ναχμίας, Δ. Κοπίδου, Δ. Διακουλάκη, «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εξέλιξης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 23-25/05/2013, Αθήνα – Πόστερ
 • Δ. Κοπίδου, Δ, Διακουλάκη, «Αξιοποίηση της Ανάλυσης Αποδόμησης στην Πολυκριτηριακή Ιεράρχηση χωρών της ΕΕ με βάση τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις», 23ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΕΕ – «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων / Συστημάτων», 12-14/09/2012, Αθήνα – Παρουσίαση

[/list] [/toggle_item] [/toggle_box] [/tab_item]

[/list] [/tab_item]

[/list] [/tab_item]

[/column]

[column col=”1/3″]

[message_box title=”Στοιχεία Επικοινωνίας” color=”blue”]

Δήμητρα Κοπίδου
ΧΜ, ΥΔ

 

 

 

Τηλ.: +30 210 7723283
Email: dkopidou@chemeng.ntua.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf

[/message_box][/column]