Χρήστος Τουρκολιάς

Ο Δρ. Χρήστος Τουρκολιάς είναι ερευνητής στο αντικείμενο της ενεργειακής και περιβαλλοντικής οικονομίας. Είναι χημικός μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα με εξειδίκευση στη διοίκηση συστημάτων παραγωγής. Επιπρόσθετα, κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της περιβαλλοντικής οικονομίας. Σήμερα, δραστηριοποιείται στο πεδίο της ενεργειακής ανάλυσης και σχεδιασμού με εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο των οικονομικών του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συνεργαστεί με ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), πανεπιστημιακά ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και ιδιωτικές εταιρίες, ενώ έχει συμμετάσχει σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την αποτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνιστωσών εξωτερικού κόστους και οφέλους, το σχεδιασμό και την ανάλυση και το σχεδιασμό ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών και την οικονομική αποτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπρόσθετα, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομετρίας, ανάλυσης και διαχείρισης αβεβαιότητας και στην εφαρμογή τεχνικών αποτίμησης μη αγοραίων αγαθών. Έχει δημοσιεύσει 17 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 24 εργασίες σε διεθνή και ελληνικάσυνέδρια με κριτές. Τέλος, έχει συμμετάσχει στη διδασκαλία του μαθήματος “Οικονομική ενέργειας και περιβάλλοντος” για 4 ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων – Κατεύθυνση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασία Περιβάλλοντος».

Έργα

Διεθνή
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων οικονομικών του Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, The CLEANSEA Project, Towrds a clean litter-free European marine environment through scientific evidence innovative tools and good governance, Financed by E.C. (FP7), 2013-2016
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων οικονομικών του Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου,The COCONET Project, Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential, Χρηματοδοτήθηκε από Ε.Ε. (FP7), 2012-2016.
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων οικονομικών του Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, The PERSEUS Project, Policy-oriented marine environmental research in the Southern European Seas, Χρηματοδοτήθηκε από Ε.Ε. (FP7), 2012-2015.
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων οικονομικών του Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, The CLIMSAVE Project, Climate Change Integrated Assessment Methodology for Cross-Sectoral Adaptation and Vulnerability in Europe Χρηματοδοτήθηκε από Ε.Ε. (FP7), 2010-2013.
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων οικονομικών του Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, The SESAME Project, Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem Change Χρηματοδοτήθηκε από Ε.Ε. (FP6), 2010-2011.
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., CASES: Cost Assessment for Sustainable Energy Systems, Χρηματοδότηση από Ε.Ε. (FP6), 2006-2007.
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Tools for sustainability: Development and application of integrated framework,
  Χρηματοδότηση από Ε.Ε. (FP5), 2003-2004.
Ελληνικά
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Έρευνα για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας, Ανάθεση από Στέγη ΣΕΒ, 2011-2012.
 • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προηγμένων δεξιοτήτων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη θεματική ενότητα «Διαχείριση Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», 2009.
 • Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.), Ανάπτυξη, σχεδιασμός – εκπόνηση και παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη θεματική ενότητα «Διαχείριση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στους ΟΤΑ, με τη συμβολή των ΤΠΕ», 2009.
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την Παροχή Υπηρεσιών προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις και Ψηφιακός Δήμος, Χρηματοδότηση από ΚΕΔΚΕ, 2008.
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Αποτίμηση του εξωτερικού κόστους και οφέλους στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής, Χρηματοδότηση από Δ.Ε.Η., 2006-2008.
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Ενθάρρυνση-Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας Φοιτητών/Αποφοίτων Ε.Μ.Π. μέσω Γραφείου Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων, Χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2007.
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο Ε.Μ.Π. – Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης (Portal), Χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2006.
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Μελέτη αξιοποίησης και εφαρμογής ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, Χρηματοδότηση από Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 2004-2005
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π., Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη, Χρηματοδότηση από Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 2003-2004.

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
 • Tourkolias C., Skiada T., Mirasgedis S., Diakoulaki D., 2014. Application of the travel cost method for the valuation of the Poseidon temple in Sounio, Greece. Journal of Cultural Heritage, In Press, Corrected Proof.
 • Mirasgedis S., Tourkolias C., Diakoulaki D., Tzovla E., 2014. Valuing the visual impact of wind farms: an application in South Evia, Greece. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 39, pp. 296-311.
 • Mirasgedis S., Tourkolias C., Diakoulaki D., Pavlakis E., 2014. A methodological framework for assessing the employment effects associated with energy efficiency interventions in buildings. Energy and Buildings, 82, pp. 275-286.
 • Kontogianni A., Damigos D., Tourkolias C., Skourtos M., 2014. Eliciting beach users’ willingness to pay for protecting European beaches from beachrock processes. Ocean & Coastal Management, 98, pp. 167-175.
 • Skourtos M., Tourkolias C., Damigos D., Kontogianni A., Harrison P. A., Berry P., 2014. Incorporating cross-sectoral effects into analysis of the cost-effectiveness of climate change adaptation measures. Climate Change, DOI 10.1007/s10584-014-1168-2.
 • Kontogianni A., Tourkolias C., Skourtos M.,Damigos D., 2014. Planning globally, protesting locally: Patterns in community perceptions towards the installation of wind farms. Renewable Energy, 66, pp. 170-177.
 • Kontogianni A., Tourkolias C., Damigos D., Skourtos M., 2014. Assessing sea level rise costs and adaptation benefits under uncertainty in Greece. Environmental Science and Policy, 37, pp. 61-78.
 • Kontogianni A., Tourkolias C., Skourtos M., 2013. Renewables portfolio, individual preferences and social values towards RES technologies in Lesvos, Greece. Energy Policy, 55, pp. 467-476.
 • Kontogianni A., Tourkolias C., Papageorgiou E., 2013. Revealing market adaptation to a low carbon transport economy: Tales of hydrogen futures as perceived by Fuzzy Cognitive Mapping. International Journal of Hydrogen Energy, 38/24, pp. 709-722.
 • Kontogianni A., Tourkolias C., Machleras A., Skourtos M., 2012. Service providing units, existence values and the valuation of endangered species: A methodological test. Ecological Economics, 79, pp.97-104.
 • Kontogianni A., Papageorgiou E., Tourkolias C., 2012. How do you perceive environmental change? Fuzzy Cognitive Mapping informing stakeholder analysis for environmental policy making and non-market valuation. Applied Soft Computing,12/12, pp. 3725-3735.
 • Tourkolias C., Mirasgedis S., 2011. Quantification and monetization of employment benefits associated with renewable energy technologies in Greece. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 15/6, pp. 2876-2886.
 • Tourkolias C., Mirasgedis S., Damigos D., Diakoulaki D., 2009. Employment benefits of electricity generation: A comparative assessment of lignite and natural gas power plants in Greece. Energy Policy, 37/10, pp. 4155-4166.
 • Damigos D., Tourkolias C., Diakoulaki D., 2009. Households’ willingness to pay for safeguarding security of natural gas supply in electricity generation. Energy Policy, 37/5, pp. 2008-2017.
 • Georgiou P., Tourkolias C., Diakoulaki D., 2008. A roadmap for selecting host countries of wind energy projects in the framework of the clean development mechanism. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 12/3, pp. 712-731.
 • Diakoulaki D., Mirasgedis S., Tourkolias C., 2007. Assessment and exploitation of energy- related externalities in the industrial sector. Energy Policy, 35/5, pp. 2925-2938.
 • Diakoulaki D., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Lalas D., Mirasgedis S., Sarafidis Y., 2007. A multicriteria approach to identify investment opportunities for the exploitation of the clean development mechanism. Energy Policy, 35/2, pp. 1088-1099.
 • Τουρκολιάς Χ., Μοιρασγέντης Σ., Δαμίγος Δ., Διακουλάκη Δ., 2010. Ανάλυση κόστους-οφέλους σεναρίων ηλεκτροπαραγωγής για το 2020. Ανεμολόγια, Τεύχος 62, Ιούλιος-Αύγουστος 2010.
 • Διακουλάκη Δ., Δαμίγος Δ., Μοιρασγέντης Σ. Τουρκολιάς Χ., 2009. Ποια είναι η αξία της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού; Energy Point, Τεύχος 20, Φεβρουάριος 2009.
Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι
 • Kontogianni A., Tourkolias C., Skourtos M., Papanikolaou M., 2012. Linking Sea Level Rise Damage and Vulnerability Assessment: The Case of Greece. In “International Perspectives on Global Environmental Change”. Young S., Silvern S. (Eds), InTech publications, pp. 375-398.
 • Bökenkamp G., Diakoulaki D., Hohmeyer O., Nijs W., Tourkolias C., 2010. Assessment of Policy Instruments and Electricity Generation Technologies. In “The Social Cost Of Electricity Scenarios and Policy Implications”. Markandya A., Bigano A., Porchia R. (Eds), Edward Elgar Publishing, pp. 231-269.
 • Κοντογιάννη Α., Τουρκολιάς Χ., Σκούρτος Μ., Παπανικολάου Δ., Παπανικολάου Μ., Πούλος Σ., 2011. Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Υποκεφάλλαιο 2.2 στο «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα». ΕΜΕΚΑ, Τράπεζα της Ελλάδας, σελ. 165-189

Συνέδρια

Διεθνή
 • Tourkolias C., Vougiouklakis Y., Papandreou V., Tigas K., Nakos C., Theofilidi M., 2013. LCOE as a tool to design RES-E support schemes. Oral presentation. 6th International Scientific Conference on Energy and Climate Change, Promitheas Net, Athens.
 • Kontogianni A., Skourtos M., Tourkolias C., Damigos D., 2013. The future lies in the past: The economics of microalgae. Poster presentation. The 3rd International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts, Toronto.
 • Skourtos M., Tourkolias C., Kontogianni A., Damigos D., Harrison P., Berry P., 2013. Internalizing cross sectoral effects into cost-effectiveness adaptation analysis. Oral presentation. European Climate Change Adaptation Conference – Integrating climate into action, Hamburg.
 • Kontogianni A., Damigos D., Tourkolias C., Skourtos M., 2012. The social cost of mining: the case of gold mining in Chalkidiki. Oral presentation. 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Crete.
 • Pavlakis E., Tourkolias C., Diakoulaki D., 2012. Employment benefits associated with investments on energy efficiency in the residential building stock in Greece. Oral presentation. International Workshop on Energy Efficiency for a More Sustainable World, Azores.
 • Kontogianni A., Tourkolias C., Vousdoukas M., Skourtos M., 2012. The social cost of coastal erosion. Using cultural theory to enrich the interpretation of stated preference data. Poster presentation – NH9.3: The Costs of Natural Hazards. European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna.
 • Karka P., Tourkolias C., Diakoulaki D., 2011. Estimating the contribution of Greek households to CO2 emissions using input output analysis. Oral presentation. 12th Conference on Environmental Science & Technology, Rhodes.
 • Tourkolias C., Georgiou P., Diakoulaki D., 2008. RES penetration and its impact on the social costs of power generation. Oral presentation. 3rd International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency – ENERTECH 2008, Athens.
 • Diakoulaki D., Tourkolias C., Bökenkamp G., 2008. Comparative evaluation of economic instruments for the promotion of Renewable Energy Sources. Oral presentation. 3rd International Conference on Renewable Energy Sources & Energy Efficiency – ENERTECH 2008, Athens.
 • Tourkolias C., Diakoulaki D., Mirasgedis S., Mavrotas G., 2007. Public health effects from energy use in the industrial sector. Oral presentation. 10th International Conference on Environmental Science & Technology, Kos.
 • Diakoulaki D., Tourkolias C., Grafakos S., 2007. Combining Multicriteria Decision Analysis with Economic Valuation for effectively integrating non-traded goods in policy making. Oral presentation. European Association of Environmental & Resource Economists 2007, Thessaloniki.
 • Diakoulaki D., Tourkolias C., Georgiou P., 2006. Treatment of uncertainty in the assessment of investment opportunities on wind energy in the framework of the Clean Development Mechanism. Oral presentation.19th Mini-EURO Conference / Operation Research Models & Methods in the Energy Sector (ORMMES 2006), Coimbra.
 • Diakoulaki D., Dimitropoulos G., Georgiou P., Tourkolias C., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D., 2006. Promoting wind energy through the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. Oral presentation. European Wind Energy Conference & Exhibition 2006, Athens.
 • Georgiou P., Tourkolias C., Diakoulaki D., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y., Lalas D., 2005. Multicriteria evaluation of investment opportunities for the exploitation of the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. Oral presentation. 9th Conference on Environmental Science & Technology, Rhodes.
Ελληνικά
 • Γαγλίας Α., Τουρκολιάς Χ., Μοιρασγεντής Σ., 2014. Εφαρμογή της Μεθόδου Εξαρτημένης Αξιολόγησης για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. 2ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο στην οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος: Κλιματική αλλαγή – ENVECON 2014, Βόλος.
 • Exarchou S., Tourkolias C., Mirasgedis S., 2014. Cost-benefit analysis for the implementation of urban regenerations: a study for the historical centre of Athens, Greece. 2nd International Conference on Environmental and Natural Resources Economics – ENVECON 2014, Volos.
 • Damigos D., Kontogianni A., Tourkolias C., Skourtos M., Andreadis O., Velegrakis A., 2014. A Real Option framework towards analyzing coastal protection to sea level rise. 1st International Conference on Environmental and Natural Resources Economics – ENVECON 2014, Volos.
 • Τουρκολιάς Χ., Τζοβλά Ε., Μοιρασγεντής Σ., 2013. Οικονομική αποτίμηση της οπτικής όχλησης από τη μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Προφορική Παρουσίαση. 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
 • Μπασδέκης Χ.,μ Τουρκολιάς Χ., Μοιρασγέντης Σ., 2013. Ανθρακικό αποτύπωμα προϊόντων: Εργαλείο για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Προφορική παρουσίαση. 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.
 • Τουρκολιάς Χ., Μοιρασγέντης Σ., Δαμίγος Δ., Διακουλάκη Δ., 2010. Ανάλυση κόστους-οφέλους σεναρίων ηλεκτροπαραγωγής για το 2020. Προφορική παρουσίαση. RENES 20104ο Εθνικό Συνέδριο – Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, Αθήνα.
 • Τουρκολιάς Χ., Διακουλάκη Δ., 2009. Ανάλυση κόστους-οφέλους σεναρίων ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα Ελλάδας και Κύπρου. Προφορική παρουσίαση. 9ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Πάφος.
 • Θεοφανοπούλου Γ., Τουρκολιάς Χ., Γεωργίου Π., Διακουλάκη Δ., Θεοφύλακτος Κ., 2007. Τεχνικο-οικονομική ανάλυση και ανάλυση κόστους-οφέλους συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας σε βιομηχανία τροφίμων.
 • Διακουλάκη Δ., Μοιρασγεντής Σ., Τουρκολιάς Χ., 2006, Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν. Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; Προφορική παρουσίαση. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3ο Συνέδριο Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομίας της γνώσης, Αθήνα.
 • Γεωργίου Π., Τουρκολιάς Χ., Διακουλάκη Δ., Γεωργοπούλου Ε., Μοιρασγέντης Σ., Σαραφίδης Γ., 2005. Διερεύνηση και πολυκριτηριακή αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευέλικτων Μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Προφορική παρουσίαση. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Χρήστος Τουρκολιάς
MSc, PhD

Email: ctourkolias@teemail.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf