Μέλη ΔΕΠ

Άγγελος Τσακανίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιώργος Μαυρωτάς

Γιώργος Μαυρωτάς

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ομότιμοι Καθηγητές/τριες

ΕΔΙΠ – Ερευνητές

Αιμιλία Πρωτόγερου

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ιωάννα Καστέλλη

Οικονομολόγος, MSc, PhD

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Γεώργιος Σιώκας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Πέτρος Δήμας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Δημήτρης Σταμόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Νικόλαος Αθανασούλης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εξωτερικοί Συνεργάτες