“Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας ερευνητικό έργο για λογαριασμό της Στέγης Ελληνικής Βιομηχανίας, 2010-2014