Επικοινωνία

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15780 Ζωγράφου Τηλέφωνο: 210772- 3283, 3200 Fax: 2107723155 E-mail: liee@chemeng.ntua.gr