Στοιχεία Έργου

Έναρξη: 01 Ιουνίου 2019
Λήξη: 30 Μαίου 2022

Funded under: HORIZON 2020

Coordination:

Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV

Το έργο στοχεύει στην καθιέρωση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικοποιημένου PVC από απορρίμματα προερχόμενα από επιδαπέδια πλακίδια. Στα προϊόντα PVC, μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί ποσοστά ανακύκλωσης της τάξης του 20% περίπου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αποβλήτων από PVC εξακολουθεί να θάβεται ή να αποτεφρώνεται. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων πόρων και οι αυξημένες εκπομπές CO₂ και άλλα περιβαλλοντικά βάρη της απόθεσης αποβλήτων, είναι απαραίτητο να εξεταστούν βρόγχοι ανακύκλωσης για διάφορες ροές υλικού, όπως για παράδειγμα επενδύσεις δαπέδων PVC. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του ΕΜΠ είναι ο καθηγητής Κ. Μαγουλάς από το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς (ΕΘΦΜ). Η συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ ασχολείται με την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης της διαδικασίας ανακύκλωσης και του ανακυκλωμένου PVC, αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο του Business Canvas.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10