Κείμενο Πολιτικής για τη διαΝΕΟσις: «Η Διαμόρφωση Ενός Οικοσυστήματος Καινοτομίας ως Αναγκαία Προϋπόθεση για μια Ποιοτική και Ανθεκτική Ανάπτυξη στην Εποχή της Πανδημίας COVID-19»

Ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, ο Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, η Ερευνήτρια ΕΜΠ, μέλος ΕΔΙΠ α’ βαθμίδας Αιμιλία Πρωτόγερου και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕΜΠ Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, εκπόνησαν Κείμενο Πολιτικής για τον ανεξάρτητο μη...

Δύο νέα ηλεκτρονικά εγχειριδία για προπτυχιακή διδασκαλία από το ΕΒΕΟ // 1 Φεβρουαρίου 2021

[divider scroll_text=””] Εγκρίθηκε από τη δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ η συγγραφή από την ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ (2) δύο ηλεκτρονικών εγχειριδίων για προπτυχιακή διδασκαλία. Το ένα εγχειρίδιο θα αφορά στη Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Project Management) και το άλλο...

Υπό έκδοση το νέο εγχειρίδιο για το τεχνολογικό, ρυθμιστικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα των Αυτόνομων Οχημάτων // 18 Ιανουαρίου 2021

[divider scroll_text=””] Υπό έκδοση (Ιούνιος 2021) από τον Elsevier το νέο εγχειρίδιο για το τεχνολογικό, ρυθμιστικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα των Αυτόνομων Οχημάτων: G.Dimitrakopoulos, A.Tsakanikas, E.Panagiotopoulos,...
Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success”

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success”

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success” Τα μέλη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας και...

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο 32ο συνέδριο του European Association of Evolutionary Political Economy // 2-4 Σεπτεμβρίου 2020

[divider scroll_text=””] Tο 32ο συνέδριο του European Association of Evolutionary Political Economy με τίτλο “The Evolution of Capitalist Structures: Uncertainty, Inequality, and Climate Crisis“ διοργανώθηκε για τις 2-4 Σεπτεμβρίου αρχικά στο Bilbao αλλά...

Στατιστική και Πιθανότητες, Εκδόσεις Τζίολα

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας επιμελήθηκε στα ελληνικά του βιβλίου των R.E.Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, K. Ye, “Probability & Statistics for Engineers & Scientists”, 9th Edition, Prentice Hall. 2019. Αξιοποιείται στο πλαίσιο του...