“Οι τεχνοβλαστοί και το ελληνικό πανεπιστήμιο”– Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Money Review // 15/9/2021

Η ίδρυση μιας εταιρείας – τεχνοβλαστού, γνωστής ως spin off,  θεωρείται κοινή πρακτική σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον προηγμένο κόσμο. Στόχος των εταιρειών αυτών είναι να αξιοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη της...

“Δυναμική και καινοτόμος η βιομηχανία στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης”– Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Οικονομική Επιθεώρηση // 1/9/2021

Με αφορμή το αφιέρωμα στην Περιφέρεια της Μακεδονίας, στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται αποτελέσματα από μια ενδιαφέρουσα έρευνα πεδίου που διεξήχθη από το ΙΟΒΕ και το ΕΒΕΟ για λογαριασμό του ΣΕΒ, σε περίπου 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας. Βεβαίως η έρευνα...

“Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως εργαλείο καινοτομίας”– Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα και Έφης Κόρραστην Οικονομική Επιθεώρηση // 15 Ιουλίου 2021

“Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερο μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνήθως πολυεθνικές υιοθετούν μια δομημένη στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και σχετικές δράσεις. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται η εντύπωση ότι η Εταιρική Κοινωνική...

“The global production landscape reshaped – Τhe role of Greece”, by Prof. Em. Yannis Caloghirou // June 8th, 2021

Greece excels in innovative research programs. The DiaNEOsis study “Research and Innovation in 2021 Greece” shows that for the past 36 years, the country ranks among the top ten in EU research programs participation. The Greek production model, on the other hand,...

“Η ενίσχυση της καινοτομίας και οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια μοχλός ανάπτυξης στον τομέα της αγροδιατροφής”– Άρθρο του Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα στην Οικονομική Επιθεώρηση// 11 Μαίου 2021

Η ενίσχυση της καινοτομίας και οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια μοχλός ανάπτυξης στον τομέα της αγροδιατροφής

“Πώς θα γίνει το ανθρώπινο κεφάλαιο μοχλός ανάπτυξης και καινοτομίας”– Άρθρο των Δρ. Α. Πρωτόγερου και Π. Παναγιωτόπουλου στην Business Daily// 12 Απριλίου 2021

https://www.businessdaily.gr/apopseis/40194_pos-tha-ginei-anthropino-kefalaio-mohlos-anaptyxis-kai-kainotomias?fbclid=IwAR0y8I9JyP7ytJwCMnYYJRnm7pBJcpWCkxag8HS7nlIeNUbtdfhm88h7GOg