Νέο ευρωπαϊκό έργο HORIZON 2020 με τίτλο «Circular Food Pack» για το ΕΒΕΟ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας με συντονιστή το Ινστιτούτο Fraunhofer // 16 Δεκεμβρίου 2020

Νέο ευρωπαϊκό έργο HORIZON 2020 με τίτλο «Circular Food Pack» για το ΕΒΕΟ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας με συντονιστή το Ινστιτούτο Fraunhofer // 16 Δεκεμβρίου 2020 Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του έργου με τίτλο «Circular Packaging for Direct Food Contact...

Circular Flooring: Νew Products From Waste Pvc Flooring and Safe End-of-Life Treatment of Plasticisers

Στοιχεία Έργου Έναρξη: 01 Ιουνίου 2019 Λήξη: 30 Μαίου 2022 Funded under: HORIZON 2020 Coordination: Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV Το έργο στοχεύει στην καθιέρωση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικοποιημένου PVC από απορρίμματα...

LIFE ALGAECAN

Στοιχεία Έργου Έναρξη: 02 Οκτώβριος 2017 Λήξη: 31 Δεκέμβριος 2020 Funded under: LIFE16 ENV/ES/000180 website: www.lifealgaecan.eu/ co-ordination: Fundacin CARTIF (SP) Το έργο LIFE ALGAECAN προωθεί την εκπλήρωση σημαντικών Ευρωπαϊκών Oδηγιών και περί υγειονομικής ταφής...

Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness (GLOBALINTO)

Στοιχεία Έργου Έναρξη: 01 Φεβρουαρίου 2019Λήξη: 31 Ιανουαρίου 2022 Funded under: HORIZON 2020-EU.3.6.1.1., TRANSFORMATIONS-14-2018: Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth in Europe – Addressing the social and economic challenges in Europe...

Catching–Up along the Global Value Chain (CatChain): models, determinants and policy implications in the era of the Fourth Industrial Revolution

Catching–Up along the Global Value Chain (CatChain): models, determinants and policy implications in the era of the Fourth Industrial Revolution Catching-Up along the global value chain: business models, determinants and policy implications in the era of the Fourth...