Μάριος Καρμέλλος

Ο Μάριος Καρμέλλος είναι κάτοχος Διπλώματος Χημικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π (2012) και κάτοχος M.Δ.Ε. στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (2013). Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στη γνωστική περιοχή του πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού και το θέμα της Διατριβής του είναι: «Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων με Έμφαση στην Ανάλυση Ευστάθειας των Λύσεων».

    • Περιοδικά

      • M. Karmellos, A. Kiprakis, G. Mavrotas, A multi-objective approach for optimal prioritization of energy efficiency measures in buildings: Model, software and case studies, Appl. Energy. 139 (2015) 131 -1 50. doi:10.1016/j.apenergy.2014.11.023.
    • Ελληνικά

      • Γ. Παναγοπούλου, Μ. Καρμέλλος, Δ. Διακουλάκη: “Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εξέλιξης των Εκπομπών CO2απο τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ”, 9οΠανελλήνιο Συνέδριο Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, 23 -25 Μαίου 2013
Στοιχεία Επικοινωνίας

Μάριος Καρμέλλος
ΧΜ, MSc, ΥΔ

 

 

 

Τηλ.: +30 210 7723283
Email: mkarmellos@outlook.com

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf