"Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στα θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", 2004 – 2012. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΚΕΔΕ, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΠΕΤΑ A.E.